Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

News

Seminarium på Vetenskapsfestivalen


Arrangerat av Gothenburg Centre of Globalization and Development
Onsdag 10/5-2017
15.00-16.30
Tältet i Bältesspännarparken


Misstron mot globalisering:
Vad efter Brexit och Trump?

Vi har under senare tid observerat att tilliten till globaliseringen är i avtagande, vilket har visat sig i bland annat Brexit-omröstningen i Storbritannien och i valet av Trump som president i USA. Detta rundabordssamtal kommer att handla om vad som händer med tilliten och implikationerna för utvecklingen i den fattiga världen. Panelen kommer att diskutera
- huruvida, hur och varför allmänheten litar på (eller inte litar på) bistånd, internationell handel och investeringar, globala klimatavtal
- hur sociala rörelser avspeglar misstro eller tilltro i förhållande till globaliseringen
- förtroendet för Parisavtalet från 2015, speciellt i relation till klimatrörelserna
- varför medborgarna har eller inte har förtroende för global samhällsstyrning
- Brexit, Trump och populism som uttryck för bristande tillit till globaliseringen
Medverkande
Professor Jan Aart Scholte, GCGD & School of Global Studies
Professor Maria Stern, GCGD & School of Global Studies
Professor Håkan Thörn, GCGD & Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Professor Claes Alvstam, GCGD & Företagsekonomiska institutionen
Professor Arne Bigsten, GCGD & Institutionen för nationalekonomi med statistik

Moderator
Professor Helena Lindholm, Prorektor vid Göteborgs universitet
 

Page Manager: Ann-Christin Räättäri Nyström|Last update: 2/14/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?