Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

News

Seminarium på Vetenskapsfestivalen


Arrangerat av Gothenburg Centre of Globalization and Development
Onsdag 10/5-2017
15.00-16.30
Tältet i Bältesspännarparken


Misstron mot globalisering:
Vad efter Brexit och Trump?

Vi har under senare tid observerat att tilliten till globaliseringen är i avtagande, vilket har visat sig i bland annat Brexit-omröstningen i Storbritannien och i valet av Trump som president i USA. Detta rundabordssamtal kommer att handla om vad som händer med tilliten och implikationerna för utvecklingen i den fattiga världen. Panelen kommer att diskutera
- huruvida, hur och varför allmänheten litar på (eller inte litar på) bistånd, internationell handel och investeringar, globala klimatavtal
- hur sociala rörelser avspeglar misstro eller tilltro i förhållande till globaliseringen
- förtroendet för Parisavtalet från 2015, speciellt i relation till klimatrörelserna
- varför medborgarna har eller inte har förtroende för global samhällsstyrning
- Brexit, Trump och populism som uttryck för bristande tillit till globaliseringen
Medverkande
Professor Jan Aart Scholte, GCGD & School of Global Studies
Professor Maria Stern, GCGD & School of Global Studies
Professor Håkan Thörn, GCGD & Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Professor Claes Alvstam, GCGD & Företagsekonomiska institutionen
Professor Arne Bigsten, GCGD & Institutionen för nationalekonomi med statistik

Moderator
Professor Helena Lindholm, Prorektor vid Göteborgs universitet
 

Page Manager: Ann-Christin Räättäri Nyström|Last update: 2/14/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gcgd.gu.se/current/news/
Utskriftsdatum: 2018-02-18